ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Infobar icon

Nově u nás můžete platit online kartou přes platební bránu GoPay.

 
 
 
 

Lešticí sady Rupes BigFoot

 
 

Výhodné sady autokosmetiky

 
 

Odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určena třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu Peter Pivovarník - AutoStore, Bavlnárska 320/19, 911 05 Trenčín, Slovenská republika. Na tento účel můžete použít vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, který jsme vám odevzdali nebo zaslali.

Lhůta na odstoupení od smlouvy je zachovaná, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněná stejným způsobem, jaký jste použili při vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží snášíte vy.

Zodpovídáte pouze za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Formulář ke stažení